Obrim els ulls

Coses meves… o no.

Anàlisi de la riquesa

Partim de la següent base: Naixem sense res, per tant, la pobresa és una cosa inherent a les persones; el que és més extraordinari i inusual és la riquesa.

Totes les comoditats de què gaudirem al llarg de la nostra vida hauran estat produïdes per les persones.

Els nens que neixen a Europa arriben a un món ric on es difícil que morin de gana, i gaudiran al llarg de la seva vida de grans comoditats (comparats amb els nens que neixen en països pobres).

Quan al ser humà se li permet fer servir la raó per buscar el seu benestar personal aconsegueix augmentar de manera progressiva la seva riquesa i felicitat. Hi ha unes causes que permeten a les persones prosperar, les anomenem: Propietat privada; però al mateix temps n’hi ha unes altres que contrarresten aquestes: Intervencionisme estatal.
Ludwig vonMises, un dels grans economistes del segle XX, va dir: ‘Els Governs no poden enriquir les persones, però si que poden empobrir-les’.

Les persones actuem per aconseguir unes fites mitjançant uns mitjans; al conquerir les nostres fites aconseguim satisfacció i benestar. Però primer hem de buscar i crear els mitjans adequats.

Reflexionem un moment… segons el que hem dit podem definir la riquesa com la disponibilitat de mitjans per satisfer les nostres fites. D’aquesta definició podem extreure varies conclusions:
1.- No hi ha riquesa sense propietat privada. Les fites són per naturalesa individuals. La ment social no existeix. Els polítics pretenen satisfer el benestar general, però són els seus plans, concebuts i creats per les seves pròpies ments. Si jo vull menjar-me un plàtan, però resulta que és propietat del meu veí… NO SÓC RIC. De la mateixa manera, si no hi ha propietat privada ningú em garanteix l’accés al plàtan; hauré de lluitar amb el meu veí, i tan sols quan aconsegueixi apropiar-me’l (convertir-lo en la meva propietat) podré dir que sóc ric i satisfer la meva fita, ‘menjar-me el plàtan’.
2.- Una societat pot ser rica encara que no disposi de molts béns materials. Tan sols cal tenir els suficients mitjans per satisfer les seves fites. Els amish nord-americans no disposen, voluntàriament, de cap dels avenços del segle XX, però com que tenen tots els mitjans per satisfer les seves necessitats, es consideren rics. En contrapartida, podem veure com els països comunistes disposaven de grans avanços però eren tremendament pobres, ja que les fites dels seus habitants no es podien satisfer al no existir la propietat privada.
3.- Un país no és ric en funció dels elements materials de què disposa, sinó de l’ús que les persones poden fer-ne d’ells. Àfrica és rica en or, diamants, petroli i demés recursos naturals, però avui per avui són incapaços d’utilitzar-los i, per tant, és un continent pobre.

Amb tot això arribem a la conclusió que hem de distingir entre ‘riquesa natural’ i ‘riquesa humana’. Quan les persones dominem i ens apropiem de la ‘riquesa natural’ la convertim en ‘riquesa humana’. El que realment importa, per tant, és que l’ésser humà domini l’entorn mitjançant el treball, això és, que incorpori ‘la riquesa natural’ als seus plans.

Però… si cada individu pretengués la totalitat de les fites ho tindria complicat. Hauria de fer d’agricultor, sastre, mecànic, fuster, constructor, arquitecte, informàtic, etc. Donat que les habilitats de les persones i, sobretot, el seu temps és finit, vàrem començar a relacionar-nos amb els nostres semblants. Així va sorgir la societat, i la divisió social del treball i del coneixement.

Cada ésser humà va passar a especialitzar-se en una tasca, de manera que intercanviava amb la resta els béns en què, alhora, s’havien especialitzat. Aquest sistema té un petit problema que, en realitat, és la seva gran virtut: cada individu ha de ser suficientment ‘visionari’ com per conèixer les necessitats dels altres individus. Si comet un error no té res a intercanviar amb la resta, de manera que es queda sense res. Si ara ens posem a fabricar màquines d’escriure és obvi que fracassarem.

Per això és lògic que algunes persones prefereixin assegurar-se una font estable d’ingressos, evitant aquesta arriscada activitat. Així, sorgeixen alguns individus (treballadors per compte aliè) que decideixen treballar per altres (capitalistes) a canvi d’una renda estable (salari) que no prové de la venda de productes, sinó del seu treball (entès com a patrimoni personal). No per això els treballadors deixen d’actuar empresarialment, ja que buscaran els salaris més elevats i s’especialitzaran en les ocupacions que creguin que tenen més futur.
En altres paraules, cada individu, abans de satisfer les seves pròpies fites, ha de pensar i enginyar-se-les per conèixer i satisfer les necessitats alienes. Amb tot això, els vincles socials es reforcen i els individus ens tornem inter-dependents.

El següent pas resulta del fet que per molt que s’especialitzi un individu, la seva capacitat per satisfer les necessitats alienes té un límit temporal. Cada individu, amb les seves pròpies mans, no pot ampliar contínuament la producció, necessita eines (béns de capital) amb les que treballar més eficientment.

Els béns de capital ens permeten ampliar la riquesa mitjançant diferents mecanismes:
1.- Els éssers humans esdevenim més productius (més mitjans).
2.- Podem aconseguir ‘riqueses naturals’ que prèviament no podíem fer servir (per exemple, el petroli sense les refineries no serveix de res).
3.- Donat que els béns de capital s’utilitzen com a mitjans per obtenir uns altres mitjans, podem considerar-los a sí mateixos com a riquesa (això sí una mica allunyada de la fita del individu).

Aparentment, els béns de capital vindrien a ser la pedra filosofal. Però la seva producció té un inconvenient: mentre es produeix un bé de capital no s’està produint un bé de consum, per tant les fites de moltes persones s’hauran de retardar. Un exemple: si una empresa d’informàtica que fabrica ordinadors decideix dedicar els seus treballadors a actualitzar i ampliar la seva línia de producció durant un mes, els consumidors (clients) es quedaran sense ordinadors. Tan sols hi haurà dues maneres d’evitar aquesta desagradable situació: que s’hagin acumulat estocs d’ordinadors o que contracti més treballadors. No obstant, encara que faci servir la segona opció els consumidors es quedaran sense els béns de consum que aquests treballadors haguéssin pogut produir. Per tant, l’única manera de produir béns de capital és l’estalvi dels consumidors. Són ells els que han d’estar disposats a retardar el seu consum durant un temps perquè aquest sigui més gran en el futur.

Arribats a aquest punt, cal tenir en compte que la investigació tecnològica (I+D) no és més que una inversió en capital, equivalent a què l’empresa d’informàtica de l’exemple contracti un parell d’enginyers per dissenyar una línia de producció de més capacitat.

El camí cap a la riquesa, per tant, és el següent:
Divisió del treball, intercanvis voluntaris i acumulació de capital.

Si portem això a nivell internacional obtenim la lliure circulació de persones, mercaderies i capitals, això és la famosa Globalització.

Si hi ha un país extremadament pobre, els empresaris i capitalistes dels països rics traslladaran les seves línies productives allà (lliure moviment de capitals), coneixedors de que podran produir més barat per vendre més car al Occident (lliure moviment de mercaderies). O bé, com alternativa, els treballadors dels països pobres es traslladaran allà on els salaris siguin més alts (lliure moviment de persones), augmentant la producció i, per tant, la riquesa.

La capacitat d’un país pobre per sortir de la pobresa sense inversió estrangera a curt termini és molt reduïda. La inversió estrangera sempre millora la situació dels països pobres, els enriqueix. Els suposats salaris de misèria han de ser, forçosament, superiors als que percebien abans que l’empresari aparegués al país (sinó, ningú voldria treballar per ell). I així, quan es multiplica la inversió estrangera en un país pobre els salaris comencen a augmentar de manera exponencial, ja que, en cas contrari, els empresaris entrants no aconseguirien contractar a cap treballador nou i els empresaris residents no aconseguirien retenir-los.

Aquestes són les causes de la riquesa, la carrera cap al més alt del nostre benestar.

No sé de qui és la frase, però val la pena recordar-la de tant en tant quan ens aixequem al matí per anar a treballar:
No és més ric qui més té, sinó qui es conforma amb el que té.

28 Juliol 2005 Posted by | Empresa, General | 1 comentari

Los Bocadillos

Las prisas o la pereza a la hora de cocinar, suelen ser los motivos más frecuentes para recurrir a los bocadillos a la hora de comer. Se trata, sin duda, de una fórmula de alimentación menospreciada; pero un bocadillo puede resultar un manjar elaborado y equilibrado. ¿Otra ventaja? La multitud de variedades que ofrece.

Cuando se recurre a los bocadillos para sustituir una comida, con frecuencia, se tiene la sensación de no haber comido adecuadamente. Nutricionalmente, no todos los bocadillos cumplen unos mínimos, pero el que se trate de una elaboración sencilla y rápida, no exime a los populares bocatas de una suficiente riqueza nutricional e incluso culinaria y gastronómica.

No siempre se tiene la posibilidad de comer en mesa y mantel, y un bocata con ingredientes adecuados, no tiene por que resultar una sobredosis de calorías, ni un alimento pesado que haga de la digestión un calvario.

Los bocadillos, ensaladas y postres
Como dice el refrán, no sólo de pan vive el hombre. Un bocadillo puede llegar a sustituir a una comida si se acompaña de una ensalada y se complementa con un postre consistente en fruta o lácteos. Esta afirmación está refrendada por el 73% de los expertos que participaron en un estudio realizado por el Gabinete de Estudios Sociológicos BK en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA).

Curiosamente, la población de a pie tienen menos fe en este tipo de comidas. Tan sólo el 57% de los españoles encuestados consideraron esta alimentación equilibrada. Aún así, el 48% estima que puede ser un buen sustitutivo para una comida convencional. De hecho, casi la mitad de la población española, recurre a los bocadillos, cuando se quiere hacer una digestión rápida, no pesada y no flatulenta.

Los bocadillos y el control calórico
La imagen de pan grasiento, envuelto en papel de periódico, ha pasado para muchos a la historia. Hoy en día, se puede disfrutar de un suculento bocata, sin poner en peligro la figura. Es sólo cuestión de adaptar los ingredientes a las necesidades de cada uno.

Con atún, pechuga de pavo, lechuga, tomate y vegetales en general, se puede disfrutar, sin miedo a engordar más de la cuenta. En la mayoría de las ocasiones, lo que engorda, es lo que va entre el pan, por lo que si lo que preocupa es la línea, se evitarán los embutidos, los patés y charcutería en general, así como la mantequilla, margarina y mayonesa.

Otro aspecto a controlar para que el bocadillo no le pese demasiado es la cantidad de pan ingerida, que no debería superar los cien gramos. En contra de las creencias populares, es preferible elegir pan blanco, que en esta cantidad supone unas 250 calorías, o integral. Evite los de molde e industriales, que suelen contener grasas.

Entre pan y pan
Entre los bocadillos más famosos, se encuentra el de la merienda de los más pequeños, y como lo más importante es el contenido, se puede aprovechar esta comida para que renueven las energías que consumen durante el día, acompañado preferiblemente por un zumo. En España, el consumo de pan ha descendido de manera notable, siendo una importante fuente de hidratos de carbono. Otra preocupación para con los pequeños, es no caer en el error de confundir los bocadillos con el fast food, o comida rápida.

Las posibilidades que ofrecen los bocadillos son casi interminables. Desde los más clásicos o los más estrambóticos, pasando por verdaderas creaciones de la cocina internacional. Fríos, calientes, vegetales o sándwichs, con un poco de imaginación, son uno de los placeres cotidianos.

Frios y Calientes
Un bocadillo, ofrece infinidad de posibilidades, no sólo en cuanto a su contenido, sino también a sus continentes, más aun dependiendo de si se va a comer frío o caliente. El pan de obrador, la chapata italiana o las baguettes francesas, ofrecen excelentes resultados.
Para bocadillos fríos
Cabe destacar las combinaciones que ofrecen cualquiera de los vegetales que puedan ser añadidas a la ensalada, lechuga, tomate, pepinillo o cebolla entre otros. El huevo o la patata cocida, harán del vegetal una buena compañía.
Embutidos o fiambres, siempre que la dieta lo permita, pueden ser el complemento perfecto. Otra posibilidad, son los pescados en conserva, atún, anchoas o sardinas.
Añadir salsas, como la mayonesa, mostaza o untar un poco de mantequilla, puede dar cuerpo a la combinación que más agrade a cada uno.

Los bocadillos calientes
Cuentan con un comodín que ofrece otra multitud de posibilidades, el queso. La variedad que más aprecie cada paladar, al ser fundida junto con otros ingredientes, hace del bocado algo sabroso y ligero al paladar.
A parte de clásicos como el bacon, las hamburguesas o los perritos calientes, otros productos, como los patés o la sobrasada, tanto fríos como calientes, se muestran como exquisitos condimentos. Aun se abre más el abanico de las posibilidades si se recurre a las tortillas.

Pero que el bocadillo sea caliente no excluye a los vegetales. Los ajos tiernos o los champiñones, así como el pescado, en el caso de los calamares son excelentes opciones. Siempre al gusto del consumidor.

Sin pan
Si lo que se pretende, es rebajar el aporte calórico del pan, y debido sobre todo a su inmerecida fama, se puede incluso prescindir de él a la hora del bocadillo, sólo hace falta un poco de imaginación. Se pueden utilizar las hojas de la lechuga, o el queso en lonchas, como soporte para albergar otros condimentos. Un par de anchoas, pueden darle sabor.

Dulces o salados, grandes o pequeños, cada uno, puede elaborarse un bocadillo o emparedado, adaptándolo a sus gustos y necesidades. Capacidad de creación y una buena combinación de los ingredientes, puede hacer que un bocadillo sea elevado a la categoría de alta cocina.

Apuradisimo
A un bocadillo, se le puede otorgar el grado de alimentos sanos que se desee, pero todo lo sano que puede tener uno, lo puede tener el otro de grasas saturadas y de nocivo. Es por ello conveniente, no meter a todos en el mismo saco. No es lo mismo un bocadillo casero, donde se elige y se conocen las propiedades de cada uno de los ingredientes, que los consumidos en muchos establecimientos.

Como todo, no es malo mientras que no se abuse, la llamada comida basura, puede ser un recurso o capricho ocasional, pero su consumo prolongado puede notarse tanto en la salud, como en el peso.

28 Juliol 2005 Posted by | Salut | 1 comentari

No sé quien soy…

Dicen que junto al cadáver de un suicida se encontró una carta que decía:

Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida. En dos días más que viviría no sabría quién soy en este mar de lágrimas. Vea usted, señor juez:
Tuve la desgracia de casarme con una viuda. Ésta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado con ella.
Mi padre, para mayor castigo, era viudo. Se enamoró y se casó con la hija de mi mujer, de manera que mi esposa era la suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre, al mismo tiempo, era mi yerno.
Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un varón que era mi hermano, pero nieto de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermano. Con el correr de los días, mi mujer trajo al mundo un varón, que como hermano de mi madre era cuñado de mi padre y tío de su hijo.
Mi mujer era nuera de su propia hija y yo soy en cambio padre de mi madre y mi padre y su mujer son mis hijos.
Mi madre y mi hijo son hermanos, mi mujer es mi abuela, ya que es madre de mi madre y yo soy el abuelo de mí mismo.

Ya ve usted, señor juez. Me quito la vida por no saber quién soy.

28 Juliol 2005 Posted by | Per Riure | Deixa un comentari

El código penal o… de pena

Aprende a interpretar correctamente el Código Penal siguiendo la lógica aplicada por la industria y que considera que la reproducción, distribución y comunicación pública de obras intelectuales que te den cualquier beneficio o utilidad es delictiva.

Para ello practica con este sencillo test. Siguiendo la interpretación que hace la industria del artículo 270 del Código Penal, elija cuál es la acción considerada de mayor gravedad:

***
a.- Juan fotocopia una página de un libro.
b.- Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ir a ver la película “Los Ángeles de Charlie”.
RESPUESTA:
La acción más grave desde un punto de vista penal sería la “a” puesto que la reproducción, incluso parcial, sería un delito con pena de 6 meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Los puñetazos, si no precisaron una asistencia médica o quirúrgica, serían tan solo una falta en virtud de lo dispuesto en el artículo 617 en relación con el 147 del Código Penal.

* * *
a.- Ocho personas se intercambian copias de su música favorita.
b.- Ocho personas participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas o su integridad física.
RESPUESTA:
Es menos grave participar en una pelea que participar en el intercambio de compactos. Participar en una riña tumultuosa tiene una pena de tres meses a un año (art. 154 del Código Penal) y el intercambio tendría una pena de 6 meses a 2 años (art. 270 del Código Penal). Si algún día te ves obligado a elegir entre participar en un intercambio de copias de CDs o participar en una pelea masiva, escoge siempre la segunda opción, que es obviamente menos reprobable.

* * *
a.- Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta su secretaria Susana.
b.- Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a Susana.
RESPUESTA:
El acoso sexual tendría menos pena según el artículo 184.2 CP.

* * *
a.- Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores.
b.- Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por la pareja.
RESPUESTA:
La acción menos grave es la de distribuir material pornográfico a menores según el artículo 186 del C.P. La distribución de copias de material con copyright sería un delito al existir un lucro consistente en el ahorro conseguido por eludir el pago de los originales cuyas copias han sido objeto de distribución.

* * *
a.- Alfonso se descarga una canción de Internet.
b.- Alfonso decide que prefiere el disco original y va a El Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar dos viajes, opta por llevarse toda una discografía. La suma de lo hurtado no supera los 400 euros.
RESPUESTA:
La descarga de la canción sería un delito con pena de 6 meses a dos años.
El hurto de la discografía en El Corte Inglés ni siquiera sería un delito sino una simple falta (art. 623.1 CP).

* * *
a.- Alfonso se descarga una canción de Internet.
b.- Alfonso va a hurtar a El Corte Inglés y, como se la va la mano, se lleva cincuenta compactos por valor global de 1.000 euros.
RESPUESTA:
Seguiría siendo más grave la descarga de Internet. El hurto sería un delito porque supera los 400 euros, pero sería de menor pena que la descarga (artículo 234 C.P.).

* * *
a.- Sergio, en el pleno uso de sus facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia.
b.- Sergio, en un descuido de Malena Gracia, se lleva su coche devolviéndolo 40 horas después.
RESPUESTA:
Sería más grave la descarga. El hurto de uso de vehículo tiene menos pena a tenor del artículo 244.1 del Código Penal.

* * *
a.- Pedro se graba la película El Resplandor del VHS de su amigo.
b.- Pedro, irritado por el doblaje de la película, amenaza de forma leve a Verónica Forqué exigiéndole que no vuelva a hacerlo nunca más. Pedro usó un arma en la amenaza.
RESPUESTA:
La copia sería un delito y la amenaza, incluso con un arma, una simple falta (620.1 C.P).

* * *
a.- Ramón, que es un bromista, le copia a su amigo el último disco de Andy y Lucas diciéndole que es el “Kill’em All” de Metallica.
b.- Ramón, que es un bromista, deja una jeringuilla infectada de SIDA en un parque público.
RESPUESTA:
La segunda broma sería menos grave a tenor del artículo 630 del Código Penal.

28 Juliol 2005 Posted by | General, Obrim els ulls, Per Riure | Deixa un comentari